Παροχές για επιχειρηματίες

Δωρεάν πρόσβαση στο Internet - Ξενοδοχείο Δέλτα
Δωρεάν πρόσβαση στο Internet
Προσφέρουμε δωρεάν πρόσβαση στο Internet σε 3 υπολογιστές με σύνδεση adsl.
Έτσι μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οικογένεια ή τους συνεργάτες σας ή απλά να χαλαρώσετε πίνοντας καφέ.